หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการดำเนินงาน หนังสือราชการ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว กระดานสนทนา ติดต่อเรา
 

 .: สำนักงานปลัด อบต.ผาน้ำย้อย :.

คลิกรูปเพื่อซูม
 สำนักงานปลัด
นายสมเดช กิ่งแก้ว
นายสมเดช กิ่งแก้ว
ปลัด อบต.ผาน้ำย้อย
นางสาวสุนันทา ไขระวิ
นางสาวสุนันทา ไขระวิ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายเกียรติคุณ จุลมณี
นายเกียรติคุณ จุลมณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสมปอง สท้านอาจ
นางสาวสมปอง สท้านอาจ
นักทรัพยากรบุคคล
นางประทวนจิต ฤทธาพรม
นางประทวนจิต ฤทธาพรม
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวตันหยง ประชาชู
นางสาวตันหยง ประชาชู
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเจษธิดา แพงอ่อน
นางสาวเจษธิดา แพงอ่อน
นิติกร
นางสาวกัญญาภัทร ทองใชย
นางสาวกัญญาภัทร ทองใชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
นายจักรกริศน์ นาทมพล
นายจักรกริศน์ นาทมพล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
นายจักราวุธ ทาซ้าย
นายจักราวุธ ทาซ้าย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาฯ
นางสาวภคพร วงษ์ลาดพรม
นางสาวภคพร วงษ์ลาดพรม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายอาทิตย์ วรรณโส
นายอาทิตย์ วรรณโส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานโภชนาการ
นางสาวเพิ่มพูล แวงวรรณ
นางสาวเพิ่มพูล แวงวรรณ
คนงานทั่วไป
นายสุนทร อัศวภูมิ
นายสุนทร อัศวภูมิ
คนงานทั่วไป
นายชัยยง แสนสำโรง
นายชัยยง แสนสำโรง
พนักงานขับรถยนต์(รถดับเพลิง)
 ขออภัย! กำลังปรับปรุงข้อมูล